Biografie

Rederijkerskamer Ons Genoegen is op 1 maart 1836 opgericht en bestaat dus inmiddels meer dan 175 jaar. Het is daarmee één van de oudste verenigingen van Blokzijl.

cropped-logo_nieuw_spot.jpg

De Rederijkerskamers waren gilden of broederschappen van leken die zich toelegden op toneel en lyriek. De leden kwamen samen op besloten vergaderingen waar ze toneelstukken repeteerden en refreinen voordroegen, maar ook discussieerden over actuele politieke en religieuze thema’s. Daarnaast traden ze geregeld op in de publieke sfeer: ze verzorgden toneelopvoeringen en tableaux vivants ter gelegenheid van markt- en feestdagen, ommegangen, blijde intreden etc.

Jarenlang speelde Ons Genoegen vol verve kluchten en blijspelen, maar in 2002 kwam daar verandering in. Toen werd het amateurgezelschap door de Provincie Overijssel uitverkoren voor het theaterproject Noordoostenwind, dat opgezet is door Theaterwerk NL in samenwerking met o.a. Kunst & Cultuur Overijssel,  om amateurtoneelverenigingen naar een hoger niveau te helpen. Ons Genoegen werd uitgekozen omdat ze in die tijd 25 spelende leden hadden, variërend in de leeftijd van ± 20 tot 50 jaar.

Gedurende twee jaar kreeg Ons Genoegen financiële steun en werd Ons Genoegen begeleid door professioneel regisseur Yvon Haan uit Deventer. Zij leerde Ons Genoegen een geheel andere vorm van theater maken. Weg met het lijsttoneel, de souffleur en de discoverlichting.

Door middel van knotsgekke oefeningen laat ze zien dat de spelers geen schaamte naar elkaar hoeven te hebben, waardoor de groep een vertrouwensband opbouwt. Dit werkt door in hun spel. De spelers geven zich voor de volle 100%.

Wat ook nieuw is voor de spelers, is dat ze de tekst van de scène uit hun hoofd moeten kennen vóórdat de scène gerepeteerd wordt. Een groot voordeel hiervan is dat de spelers al bij de repetitie echt aan spelen toekomen en niet nog met hun gedachten bij de tekst zitten.

Na het project heeft Ons Genoegen de regionale toneelverenigingen uitgenodigd bij een repetitie om hen te laten zien wat de spelers tijdens het project hebben geleerd. Al deze kennis heeft Ons Genoegen op papier gezet en aan hen overhandigd. Project Noordoostenwind heeft Ons Genoegen de ogen doen openen over wat er allemaal mogelijk is in de theaterwereld.

Vanaf nu streeft Ons Genoegen ernaar elk jaar iets nieuws en verrassends op de planken te zetten.

2003 – Chaos in Wonderlandlocatietheater door heel Blokzijl.

2004 – Geelkomisch drama met steigerdecor, oude televisies en gele schoenen.

2005 – Een kleine Romeo & Juliamoderne bewerking van William Shakespeare.

2006 – Hotelgastenengelse komedie met een draaiend decor en dubbelrollen als alterego’s.

2007 – Scheidingslijnmontagetheater over grenzen stellen en verleggen.

2008 – Na regen…engelse komedie over keuzes maken.

2009 – Hap…, Slik…, Weg!snelle komedie in een restaurant.

2009 – Doodgezwegenfamiliedrama om over na te denken.
Voor het eerst twee genres op één avond.

2010 – D.B.A.actiekomedie in een ziekenhuis, met een spierwit decor.

2011 – Spoken van Blokzijllocatietheater in en rondom de havenkolk van Blokzijl.

2012 – Ons Dorpdrama thriller met een speelvlak tussen twee hoge tribunes.

2013 – Daar gaan we weer, doldwaze komedie over een rijke (nep)oom en zijn erfgenamen

2014 – Schaduwkanten, een moordspel. Wie is de dader?

2015 – Play Time, een komedie over een doldwaze familie met een verdwenen vader.

2016 – Is dit kunst of kan het weg?, een komedie met een uitdaging voor de spelers om het verschil tussen acteur en personage te zoeken.

2017 – Laatste Adem, een komisch drama waarin de huisgenoten ALLES doen voor het geld van een terminale vrouw.

2018 – Koekoek, een komisch drama, gebaseerd op het boek en de film ‘One flew over the cuckoo’s nest’, dat zich afspeelt in een gekkenhuis.